สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ

มาตรฐาน

imagesCAR2JQRW

1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)
– สิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิต
– ได้รับโภชการที่ดี
– ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม
– ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
– การให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง
– การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู
2. สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)
– การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ
– การล่วงละเมิด การทำร้าย การกลั่นแกล้งรังแก
– การถูกทอดทิ้ง ละเลย
– การลักพาตัว
– การใช้แรงงานเด็ก
– ความยุติธรรมต่อผู้เยาว์
– การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

images

3. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development)
– ได้รับการศึกษาทั้งใน/นอกระบบ
– เข้าถึงข่าวสารที่เหมาะสม
– เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา
– พัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางสังคมและจิตใจ
– พัฒนาสุขภาพร่างกาย

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)
– แสดงทัศนะของเด็ก
– เสรีภาพในการติดต่อข่าวสารข้อมูล
– มีบทบาทในชุมชน
– แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก

credit by http://www.smjc.coj.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s