วัยรุ่นกับการดื่ม แอลกอฮอล์

มาตรฐาน

aaa

วัยรุ่นกับการดื่ม แอลกอฮอล์

เพราะ วัยรุ่น เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ อยากรู้อยากลอง อยากทำในสิ่งที่ท้าทาย ยิ่งเป็นเรื่องในการดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ยิ่งท้าทาย หากใครไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ไม่ตามกระแส ไม่อินเทรนด์ เข้าสังคมกับเพื่อนๆไม่ได้ เมื่อเห็นผู้อื่นดื่มแอลกอฮอล์ ก็อยากจะลองดื่มดูบ้างว่า มันจะเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร? โดยมิได้คำนึงถึงผลที่จะตามมา จึงทำให้วัยรุ่นส่วนมาก ไม่มีใครที่แทบจะไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่มีใครที่จะไม่รู้จักแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันได้แพร่หลายไปทุกจังหวัดของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม เยาวชนไทย นักเรียน นักศึกษา ตามสถาบันต่าง ๆ และยังพบว่า พื้นที่จำหน่ายสุรา ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้รั้ว มหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา เป็นจำนวนมาก จึงทำให้การ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องง่ายและปกติของวัยรุ่นไทยในปัจจุบันไปเสียแล้ว

ทำไม? วัยรุ่นถึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ ?
a

หากดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงอายุที่เหมาะสม สมองก็จะสามารถทำงานและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เพราะเด็กวัยรุ่น ที่มีอายุ 10 – 20 ปี สมองจะเจริญเติบโตและพัฒนารูปแบบการทำงาน โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญต่อการเรียนรู้ การจดจำ การวางแผน การรักษาความสมดุลทางอารมณ์ และการใช้ความคิดวิเคราะห์ต่างๆ แน่นอนว่า สำหรับวัยรุ่น แอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ที่เป็นอันตราย และเข้าไปรบกวนการทำงานของสมอง ทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น หากวัยรุ่น ชะลอการดื่มให้ช้าลงหรือเลือกที่จะดื่มในวัยที่เหมาะสมมากขึ้น สมองจะสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประเทศไทยมีกฎหมายชื่อ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 29 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้
•(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
•(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

และมีบทกำหนดโทษใน มาตรา ๔๐ ว่า ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เป็นที่น่าสังเกตว่า กฎหมายห้ามเฉพาะผู้ขาย โดยกำหนดบทลงโทษให้มีความผิด ถึงขั้นจำคุก แต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามผู้ซื้อ แสดงว่าการซื้อ นั้นไม่เป็นความผิด ซึ่งแน่นอนว่า คงจะได้ผลน้อย เพราะหาก กฏหมายต้องการลดเฉพาะอุปทาน (Supply) แต่ไม่มุ่งลดอุปสงค์ (demand) อย่างนี้ ย่อมแก้ปัญหาได้ยาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s